ಶೋರೂಂ ನಿರ್ವಾಹಕರುಗಳು

ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 11, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಆರ್. ಮುರಳಿ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕೆ.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕರು
ಕೆ.ಎಂ. ಲಲಿತ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೋಲಿಸಿ ಠಾಣೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಭಾಷ್‍ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾರ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಅವಿನಾಶ್ ದತ್ತ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 77-34, 42 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಮ್ಯಾನ್‍ಷನ್, 3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ವಿ.ರಾಮಾಂಜೀನಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಪಿ. ಲವಕುಮಾರ್ ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 22, ರೆಡ್‍ಕ್ರಾಸ್ ಭವನ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572201.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಬಿ.ಎನ್. ಜಯದೇವಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 8, ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ, ಬಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಸಿ.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಸಿ.ಟಿ.ಐ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570001.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಜಿ. ಚೇತನ್ ಅನುಚರರು
ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಸು ಅನುಚರರು (ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ)
ಎಂ.ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 2, ಹಳೇ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು-575101.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಸಿ. ದಯಾನಂದ್ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ ಸರ್ಕಲ್, ಮಲ್ಲಂದೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಟಿ.ಐ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಜೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಗೋವಾವೆಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ-590001
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಸಿ.ಜೆ. ಚೇತನ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 209, ಐ.ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸೂರು ಎನ್.ಹೆಚ್-4, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580029.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಎ.ಎಸ್. ರುದ್ರೇಶಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ದ್ರೌಪದಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಮೊರಬ್ ಸಹಾಯಕರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 24, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಬುಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಟಿ. ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಎನ್. ಜಗದೀಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 2, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜೈಲ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಬಿ.ಬಿ. ವೈಭವ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಬುರಗಿ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಬಸನ್ನ ಗೌಡ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕಲ್ಯಾಣ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಬಸವ ಸದನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೆಹರು ಸರ್ಕಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಟಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಜಿ ಎಕ್ಸ್‍ಟೆನ್‍ಷನ್, ದಾವಣಗೆರೆ-577101
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಜಯರಾಮಯ್ಯು ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಜಬ್ಬರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ