ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಲಿಡ್‍ಕರ್ ನಿಗಮದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ನಿಗಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆದ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ ಎಂಬ ತಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಡನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಲವು ಶಿಪಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ Transformation Roadmap ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅನ್ವಯ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (Advisory Group) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಭವನದ ಎರಡನೆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
1. ರಾಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಮ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಮೇಳ/ಚರ್ಮ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ
ಉದ್ದೇಶ :
ವಿವರಗಳು :
2. ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ
ಉದ್ದೇಶ :
ವಿವರಗಳು :
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ :
3. ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು.
ಉದ್ದೇಶ :
ವಿವರಗಳು :

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು :
ನಿಯಮಗಳು :
ಅನುಷ್ಟಾನ ವಿಧಾನ :
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

ಸೂಚನೆ : ಯೋಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು.