ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಶ್ರೀ ಡಾ. ಹೆಚ್. ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಪಾದರಕ್ಷೆ / ಚರ್ಮದ ಸರಕುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ…

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಪಾದರಕ್ಷೆ / ಚರ್ಮದ ಸರಕುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ…
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ…

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ…
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಲಿವಿಂಗ್ ಕಮ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ…

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಲಿವಿಂಗ್ ಕಮ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ…
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಪಾದರಕ್ಷೆ / ಚರ್ಮದ ಸರಕುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ…

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಪಾದರಕ್ಷೆ / ಚರ್ಮದ ಸರಕುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ…
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ…

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸಾಕ್ಷರರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ…
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಲಿವಿಂಗ್ ಕಮ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ…

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಲಿವಿಂಗ್ ಕಮ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ…
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ…

ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ…
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 1976 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಚರ್ಮದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಉನ್ನತಿಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ. ನಿಗಮವು ಬ್ರಾಂಡ್ ಲಿಡ್‍ಕರ್ ನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ..

ಗ್ಯಾಲರಿ