ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಲಿಂಗಣ್ಣ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.,

ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಮೇಜರ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.,

ನಿರ್ದೇಶಕರು


ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಡಾ. ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.,

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆಯುಕ್ತರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಶ್ರೀ. ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಎಸ್.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (ಕಲ್ಯಾಣ)
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ.

ಡಾ. ಹೆಚ್. ನಟರಾಜ್, ಕೆ. ಜಿ. ಎಸ್.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.,

ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಚರ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ.

ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಕುಮಾರ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ  ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಜಾಂಬವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ.

ಶ್ರೀ. ಪರಶುರಾಮ ಗೌಡ ಎಸ್.ಎನ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ.

ಷೇರುದಾರರ ವಿವರಗಳು

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,

ರಾಜಭವನ.

ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಮೇಜರ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್. ಐ.ಎ.ಎಸ್.,

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಡಾ. ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.,

ಆಯುಕ್ತರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಶ್ರೀ. ಕೆ. ನಿತೀಶ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.,

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸತ್ಯಶ್ರೀ,

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ. ಊರ್ಮಿಳಾ,

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಡಾ. ಎಚ್. ನಟರಾಜ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.,

ಶ್ರೀ. ಪುಟ್ಟನಂಜಯ್ಯ,

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಶ್ರೀ. ಟಿ. ವಿ. ಜಾನ್ಸನ್ ಆಂಟನಿ,

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (ಸೇವೆಗಳು)
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1.
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಶ್ರೀ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ,

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.